• Geekstone
  Meetup
  16/09/15 09:28 AM

  How do you write great software?

  Ivana Kovačević
  Kulturni centar Novi Sad
  besplatan ulaz

Tema

 Na ovom predavanju Ivana će pokušati da da odgovor šta odličan softver znači i kako ga možemo postići, sledeći neke principe i prakse. 

Postoje tri glavna koraka:

- razumevanje zahteva korisnika, 

- primena osnovnih OO principa,

- kreiranje "maintainable" i "reusable" dizajna.

 

Ukratko teme će biti:

- interfejsi, 

- enkapsulacija, 

- OO principi (The Open-Closed Principle, The Don’t Repeat Yourself Principle, The Single Responsibility Principle, The Liskov Substitution Principle (LSP)) 

predavač

Geekstone

predavač

Ivana Kovačević

Ivana je programer koji voli da koristi tehnologije u cilju poboljšanja kvaliteta života ljudi.

Bavi se Microsoft tehnologijama i voli da se konstantno usavršava i prenosi svoje znanje drugima.

KONTAKT
 • Danila Kiša 3v
  21000 Novi Sad
  Serbia

 • +381(69)701 456

LOGIN
O NAMA

Geekstone je neprofitna organizacija posvećena okupljanju programera u cilju lakše razmene znanja, iskustava i ideja o programiranju. Osim toga Geekstone je i mesto za "networking" i druženje.

Više
NEWSLETTER
© Geekstone 2015. Sva prava zadržana.
Geekstone © Geekstone 2015. Sva prava zadržana.